Nhà hàng Déli

Trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp quốc tế với nhiều lựa chọn thực đơn hấp dẫn tại nhà hàng Déli - tầng 4, Grand Vista Hà Nội - 146 Giảng Võ.

Continue Reading

M-Lounge

Bạn có thể trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp quốc tế với nhiều lựa chọn tuyệt vời tại M Lounge - Tầng M, Grand Vista Hanoi.

Continue Reading

Nhà hàng Nhật Bản

Bạn có thể trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp thế giới với nhiều lựa chọn từ ẩm thực đến dịch vụ tuyệt vời tại Grand Vista Hà Nội với Nhà hàng Nhật Bản tại tầng 21.

Continue Reading
Close Menu